Na te pytania każdy tekst musi odpowiedzieć

Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej uczeni są, że teksty, które oddają swoim czytelnikom aby były kompletne, powinny odpowiadać na pytania: kto, co gdzie, kiedy, dlaczego i z jakim skutkiem. Dlaczego to jest ważne? I jak to ma się do biznesu? Odpowiedź poniżej.

Artykuł, czy to w prasie codziennej, czasopiśmie, czy portalu internetowym ma za zadanie przekazać czytelnikowi jakąś informację lub rozwiązać jego problem. Aby informacja była rzetelna, trzeba nie tylko pokazać kilka punktów widzenia, ale również zarysować kontekst danego wydarzenia i oszacować jego skutki. Informacja musi być też w miarę możliwości precyzyjna, żeby czytelnik po skończonej lekturze nie miał uczucia niedosytu…

Tylko tyle, i aż tyle.

Odpowiedzi na pytania wymienione w pierwszym akapicie są kluczem do dobrego tekstu nie tylko w wymiarze redakcyjnym. Treści komercyjne pisane w oparciu o tę zasadę, oprócz walorów sprzedażowych, nadają im dodatkową wartość – rozwiązują problem czytelnika, a marka x jest przy tym obecna. Czytelnik konsumując taką informację, nie jest karmiony kolejną papką marketingową, a dostaje coś, co jest dla niego istotne.

Informacje prasowe nie są jedynym miejscem, w którym tę zasadę powinno się stosować. Równie dobrze odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i z jakim skutkiem stosować można w treściach na stronie internetowej, dając w ten sposób odwiedzającym pełny obraz tego, z kim mają do czynienia.

Warto jednak wiedzieć, że media ciągle ewoluują wymuszając coraz to nowe formy podawania informacji. Treści musi być więcej i powinna być bardziej skondensowana, aby czytelnik możliwie jak najszybciej i jak najprościej przyswoił sobie wiedzę, którą firma / wydawca chce przekazać. A wraz ze zmieniającymi się mediami zmieniają się standardy przekazywania komunikatów reklamowych. Wszystko musi być szybciej, prościej, ładniej, a jednocześnie nie narzucające się.

Da się? Pewnie!

Jednak mimo ciągłych zmian, pewne elementy zostają zawsze takie same. Jednym z nich jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb czytelnika. Do dziś nikt nie wymyślił nic lepszego, niż pisanie skutecznych tekstów w oparciu o proste i podstawowe pytania, na które każda treść powinna odpowiedzieć. Co więcej, tworzenie contentu, gdy wiemy jakie elementy musi on zawierać, nie tylko daje finalnie produkt lepszy i bardziej kompletny, ale również jest dla copywritera prostszy do przygotowania.

fot. Oliver Quinlan / flickr.com